Dossier, beroepsgeheim en privacy

(WGBO, AVG, Akwa GGZ)

Wetten en plichten, zoals beroepsgeheim en privacy

Als psycholoog ben ik gebonden aan wetten en plichten en aan de beroepscode voor psychologen.
De WGBO is de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Het beroepsgeheim is heel belangrijk. Wat je vertelt is strikt vertrouwelijk.
Zonder jouw toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt.

Dossier en bewaarplicht
Jouw gegevens worden zorgvuldig bewaard in een dossier. Je hebt recht op dossierinzage en recht op een digitaal afschrift van het dossier.
Voor het verwerken van persoonsgegevens geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Mijn Privacyverklaring leest u hier: Privacy verklaring VSCP.

Na afsluiting van de behandeling heb ik als hulpverlener de plicht om het dossier 20 jaar te bewaren.

Indien je gebruik wilt maken van het recht op dossiervernietiging, kan dat alleen na een schriftelijk verzoek.

Wettelijke plicht bij verzekerde zorg alleen als u toestemming geeft

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een manier om resultaten in de gezondheidszorg meer transparant te maken. U vult aan het begin en aan het einde van de behandeling een ROM vragenlijst in. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) is men in de GGZ verplicht deze ROM gegevens aan te leveren voor Benchmarking en voor het maken van gezondheidszorgbeleid, zoals zorginkoop.
De resultaten worden gepseudonimiseerd aangeleverd aan GGZ dataportaal (Akwa GGZ).
Dat mag alleen als u daar expliciet toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de diagnose.
Zie ook: ggzdataportaal.nl/over-ggz-dataportaal

Contactgegevens

Aanmelden? Ga naar de: aanmeldpagina

Maken van afspraken heel graag telefonisch via 030-6620132

Afzeggen van afspraken kan ook per mail: afspraken@annevanstralen.nl
Je ontvangt een automatische bevestiging.

Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur van tevoren (twee werkdagen!) anders is het tarief  € 90,- per sessie van 45 minuten.

06-42 60 3111 voor tekstberichten

Zie voor meer informatie de contactpagina