Informatie voor verwijzers

Voor overleg: bel 06-42603111 of text via Sillo 06-42603111

Verwijzen voor vergoede zorg uit de basisverzekering

Cliënten hebben een verwijsbrief van een arts nodig, om in aanmerking te komen voor vergoeding door een verzekeraar. Er moet sprake zijn van een (vermoeden van) DSM 5 stoornis. De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóór de eerste afspraak bij de psycholoog.

Inhoudelijke informatie stel ik op prijs, dit is echter niet noodzakelijk.

Vergoede zorg betekent, na verrekening met het eigen risico, 100% vergoeding, indien ik een contract heb met de verzekeraar van de cliënt. Indien ik geen contract heb, is er bij een restitutiepolis doorgaans ook sprake van 100% vergoeding en bij een naturapolis 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Zie ook de pagina Kosten en vergoedingen.

Indicaties voor verwijzing naar de GB GGZ

Lichte tot matig-ernstige, psychische problematiek; kort psychologisch onderzoek; pre-therapie; een beperkte hulpvraag bij complexe problematiek; terugvalpreventie; overbruggingscontact en/of consultatie.

Verwijzen voor niet vergoede zorg

Hiervoor is een verwijsbrief niet noodzakelijk. Denk aan relatieproblematiek, arbeidsgerelateerde problematiek en aanpassingsstoornissen en jongeren (van 13 tot en met 17). Lees verder op de pagina Kosten en vergoedingen.

Samenwerking

Elkaar kennen en op de hoogte zijn van ‘ontwikkelingen’ vergemakkelijkt de samenwerking. Aan het onderhouden van contact met verwijzers en collega-hulpverleners hecht ik en hechten wij als Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn groot belang. Met velen zijn er al structurele bijeenkomsten.

Praktijkadres:

Tornado 8, 3454 RL De Meern

De praktijk is op de begane grond en heeft een kleine wachtruimte. Vanwege een hoge drempel is de praktijk niet toegankelijk voor zware rolstoelen.  Parkeren:  de auto kunt u parkeren aan het begin van de Oosterlengte, als u de wijk in rijdt of in de parkeervakken op de Tornado. Voor de fiets is er ook volop plek!