Kosten en vergoedingen

Van Stralen Centrum voor Psychologie heeft een AGB code, is LVVP gevisiteerd, heeft een geregistreerd Kwaliteitsstatuut en voldoet aan alle voorwaarden gesteld door verzekeraars en wet.

Komt u niet in aanmerking voor verzekerde hulp?
Lees verder aan het einde van de pagina.

Komt u in aanmerking voor verzekerde hulp in de Generalistische Basis GGZ?
Een kortdurende behandeling in de Generalistische Basis GGZ is een behandeling van 8-12 sessies. 

Bij een vermoeden van een stoornis zoals beschreven in de DSM 5 (handboek voor aandoeningen)
is er de mogelijkheid om in een intake (één of twee sessies) te onderzoeken of dit vermoeden klopt. Een intake valt in het basispakket.

Is er sprake van een DSM 5 stoornis, dan valt een behandeling binnen het basispakket.
Heeft Van Stralen met uw verzekeraar een contract,
dan krijgt u de behandeling volledig vergoed.
Heeft Van Stralen geen contract met uw verzekeraar, dan krijgt u volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis krijgt u deels vergoed. In 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddelde marktconforme tarief van desbetreffende verzekeraar. Zie ook het overzicht aan het einde van deze pagina!

Lees voor meer uitleg over polissen en de ggz op kiezenindeggz.nl/hoe-werkt-de-ggz

Het wettelijk eigen risico (€ 385,-is de standaard in 2024, tenzij u vrijwillig voor een hoger eigen risico heeft gekozen) geldt voor het basispakket. Het eigen risico wordt door de verzekeraar met u verrekend.

Voorwaarden voor vergoeding vanuit het basispakket van de verzekering:
– U heeft een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.
– De datum op de verwijsbrief moet vóór de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog liggen.
– Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM 5 stoornis.

Alles over kosten leest u via deze link: 2024 tarieven en vergoedingenlijst VSCP

of scrol verder hieronder en lees wat van toepassing is.

Blanco - Laten staan!

Lees verder over kosten en vergoedingen of bekijk de Tarieven en vergoedingenlijst 2021

Met welke verzekeraars heeft Van Stralen in 2024 een contract?

Van Stralen is voor 2024 contracten aangegaan met: Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Achmea, Interpolis,  Menzis, Ander zorg, Hema,VinkVink, Zorg en Zekerheid, VGZ, Univé, ZEKUR, UMC, IZZ, IZA, MVJP, Zorgzaam.

De rekening wordt per maand rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd en de verzekeraar betaalt de behandeling aan de praktijk. De verzekeraar verrekent dit bedrag met het eigen risico (Eur 385,00 is standaard tenzij u gekozen heeft voor een hoger eigen risco).

Met welke verzekeraars heeft Van Stralen in 2024 géén contracten?

In 2024 heeft Van Stralen géén contracten met: OHRA, Delta Lloyd, CZ, ONVZ, VVAA, Just, OWM, Nationale Nederlanden, ASR, DITZO, De Amersfoortse, DSW, Stad Holland, Salland, Promovendum, in Twente, Eno, PNO, Eucare, Aevite, Besured, National Academic
De praktijk heeft er bewust voor gekozen om niet met alle verzekeraars een contract aan te gaan. Voor meer uitleg over contractvrij werken: www.contractvrijepsycholoog.nl

Per maand krijgt u zelf de rekening. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u een volledige restitutiepolis? Dan krijgt u de behandeling geheel vergoed.

Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u ongeveer 60% vergoed. Vraag na bij de verzekering welk bedrag zij precies vergoeden. In 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddeld marktconforme tarief van de desbetreffende verzekeraar.
De verzekeraar verrekent het bedrag met uw eigen risico (Eur 385,- is de standaard in 2022, tenzij u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten).

Coaching, supervisie, relatietherapie, hulp voor jongeren en overige onverzekerde behandelingen

De tarieven zijn gebaseerd op het NZA advies

€ 115,- voor 45 min (individuele sessie)
€ 225,- voor 90 min (dubbele sessie voor relatietherapie)
€ 155,- voor 60 min
€ 190,- voor 75 min
De betalingsvoorwaarden van het NIP zijn van toepassing. Lees hier.

Slechts een klein aantal verzekeraars vergoedt vanuit het aanvullende pakket onverzekerde zorg, bijvoorbeeld ONVZ.
De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in de huisartsenpraktijk of het buurtteam kan een alternatief zijn.

Bij relatietherapie en systeemtherapie moet u denken aan vier tot zes sessies van 90 minuten bij aanvang en daarna drie à vier sessies van een uur in een periode van 6 maanden.
Uiteraard afhankelijk van de complexiteit van uw problemen en úw inzet voor de behandeling.

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar kunnen bij mij op eigen kosten in behandeling.
Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar valt de bekostiging sinds 2015 niet meer in het basispakket maar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Voor coaching, supervisie, arbeidsgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen hanteer ik de tarieven zoals hierboven genoemd.

Voor meer informatie over de ggz: kiezenindeggz.nl/hoe-werkt-de-ggz

Contactgegevens

Aanmelden? Ga naar de: aanmeldpagina

Maken van afspraken heel graag telefonisch via 030-6620132

Afzeggen van afspraken kan ook per mail: afspraken@annevanstralen.nl
Je ontvangt een automatische bevestiging.

Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur van tevoren (twee werkdagen!) anders is het tarief  € 90,- per sessie van 45 minuten.

06-42 60 3111 voor tekstberichten

Zie voor meer informatie de contactpagina