Kosten en vergoedingen

Van Stralen Centrum voor Psychologie heeft een AGB code, is LVVP gevisiteerd, heeft een geregistreerd Kwaliteitsstatuut en voldoet aan alle voorwaarden gesteld door verzekeraars en wet.

Komt u niet in aanmerking voor verzekerde hulp?
Lees verder aan het einde van de pagina.

Komt u in aanmerking voor verzekerde hulp in de Generalistische Basis GGZ?
Een kortdurende behandeling in de Generalistische Basis GGZ is een behandeling van  5 -12 sessies. Tot en met 2021 bieden wij in de basisGGZ vier zorgzwaarte producten; kort, middel, intensief en chronisch en een intake zonder behandeling (1-2 sessies). Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandelminuten (gespreksduur plus voorbereiding/administratietijd). De hulpverlener mag de geleverde zorg pas na afronding van het gehele behandeltraject in rekening brengen. Zie tarievenlijst voor meer informatie.
Vanaf 2022 is er een reorganisatie in de GGZ en gaan we weer per consult werken.

Bij een vermoeden van een stoornis zoals beschreven in de DSM 5 (handboek voor aandoeningen)
is er de mogelijkheid om in een intake (één of twee sessies) te onderzoeken of dit vermoeden klopt. Een intake valt in het basispakket.

Is er sprake van een DSM 5 stoornis, dan valt een behandeling binnen het basispakket.
Heeft Van Stralen met uw verzekeraar een contract,
dan krijgt u de behandeling volledig vergoed.
Heeft Van Stralen geen contract met uw verzekeraar, dan krijgt u volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis krijgt u deels vergoed. In 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddelde marktconforme tarief van desbetreffende verzekeraar. Zie ook het overzicht aan het einde van deze pagina!

Lees voor meer uitleg over polissen en de ggz op kiezenindeggz.nl/hoe-werkt-de-ggz

Het wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2021) geldt voor het basispakket. Het eigen risico wordt door de verzekeraar met u verrekend.

Voorwaarden voor vergoeding vanuit het basispakket van de verzekering:
– U heeft een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.
– De datum op de verwijsbrief moet vóór de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog liggen.
– Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM 5 stoornis.

Lees hieronder verder over kosten en vergoedingen of zie de Tarieven en vergoedingenlijst 2021

Blanco - Laten staan!

Lees verder over kosten en vergoedingen of bekijk de Tarieven en vergoedingenlijst 2021

Met welke verzekeraars heeft Van Stralen een contract?

Van Stralen is contracten aangegaan met: Zilveren Kruis, FBTO, ONVZ, De Friesland, Achmea, Interpolis, PNO, VVAA, OWM, AZVZ, ENO, DSW, VGZ, UMC, IZA, Promovendum, Besured en National Academic, Univé, Zekur, Bewuzt, Zorg en Zekerheid, Salland, Holland Zorg, Zorg Direct, Stad Holland, in Twente.

De rekening wordt na afloop van het behandeltraject rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd en de verzekeraar betaalt de behandeling aan de praktijk. De verzekeraar verrekent dit bedrag met het eigen risico (eur 385,00 in 2021).

Met welke verzekeraars heeft Van Stralen geen contracten?

Niet met: OHRA, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden,ASR, DITZO, De Amersfoortse, CZ, Menzis, Anderzorg, Azivo, Aon, Eucare en Aevitae,
De praktijk heeft er bewust voor gekozen om niet met alle verzekeraars een contract aan te gaan. Voor meer uitleg over contractvrij werken: www.contractvrijepsycholoog.nl

Na afloop van het behandeltraject krijgt u zelf de rekening. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u een volledige restitutiepolis? Dan krijgt u de behandeling geheel vergoed.
Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u ongeveer 60% vergoed. Vraag na bij de verzekering welk bedrag zij precies vergoeden. In 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddeld marktconforme tarief van de desbetreffende verzekeraar.
De verzekeraar verrekent het bedrag met uw eigen risico (Eur 385,- in 2021).

Coaching, supervisie, relatietherapie, hulp voor jongeren en overige onverzekerde behandelingen

De tarieven zijn gebaseerd op het NZA advies

€ 105,- voor 45 min (individuele sessie)
€ 210,- voor 90 min (dubbele sessie voor relatietherapie)
€ 152,- voor 60 min
€ 180,- voor 75 min
De betalingsvoorwaarden van het NIP zijn van toepassing. Lees hier.

Slechts een klein aantal verzekeraars vergoedt vanuit het aanvullende pakket onverzekerde zorg, bijvoorbeeld ONVZ.
De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in de huisartsenpraktijk of het buurtteam kan een alternatief zijn.

Bij relatietherapie en systeemtherapie moet u denken aan vier tot zes sessies van 90 minuten bij aanvang en daarna drie à vier sessies van een uur in een periode van 6 maanden.
Uiteraard afhankelijk van de complexiteit van uw problemen en úw inzet voor de behandeling.

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar kunnen bij mij op eigen kosten in behandeling.
Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar valt de bekostiging sinds 2015 niet meer in het basispakket maar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Voor coaching, supervisie, arbeidsgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen hanteer ik het NZA tarief zoals hierboven genoemd.

Voor meer informatie over de ggz: kiezenindeggz.nl/hoe-werkt-de-ggz

Contactgegevens

Aanmelden? Ga naar de: aanmeldpagina

Maken van afspraken heel graag telefonisch via 030-6620132

Afzeggen van afspraken kan ook per mail: afspraken@annevanstralen.nl
Je ontvangt een automatische bevestiging.

Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur van tevoren (twee werkdagen!) anders is het tarief  € 85,- per sessie van 45 minuten.

06-42 60 3111 voor tekstberichten

Zie voor meer informatie de contactpagina