Kwaliteit

De psycholoog houdt het vak bij door bijscholing, consultatie, intervisie en casuïstiekbespreking.

Ook kan een collega “meelopen” in de praktijk.  Of kan een video-opname worden gemaakt van een sessie. Het doel is om hiervan te leren door terug te kijken en eventueel intercollegiaal te bespreken. Dit mag uiteraard alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Als LVVP lid voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.

  • De praktijk wordt elke vijf jaar gevisiteerd.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt gedaan met de CQI

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) schrijft voor dat de praktijk een kwaliteitsstatuut heeft, welke gepubliceerd is door Zorginstituut Nederland. Klik hier om het goedgekeurde kwaliteitsstatuut in te zien.

In de wachtkamer in de praktijk hangt de praktijkinformatie en ook het kwaliteitsstatuut.