Kwaliteit en kwaliteitsstatuut

De psycholoog houdt het vak bij door bijscholing, consultatie, intervisie en casuïstiekbespreking
en heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, een voorwaarde voor vergoede zorg door verzekeraars

Ook kan een collega “meelopen” in de praktijk.  Of kan een video-opname worden gemaakt van een sessie. Het doel is om hiervan te leren door terug te kijken en eventueel intercollegiaal te bespreken. Dit mag uiteraard alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Als LVVP lid voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.

  • De praktijk wordt elke vijf jaar gevisiteerd.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt gedaan met de CQI

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) schrijft voor dat de praktijk een goedgekeurd kwaliteitstatuut heeft. Klik voor het: kwaliteitsstatuut, wat is gepubliceerd door Zorginstituut Nederland.