Klachtenregeling

Als je ergens ontevreden over bent, hoop ik dat je dit zo snel mogelijk met mij bespreekt om samen tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uit komen en is de klacht ernstig, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging: Klachtenregeling LVVP

Per 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkggz) van toepassing. Op grond van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is het mogelijk om een ernstige klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg(CTG).