Werkwijze

Intake – Advies – Behandelplan – Behandeling – Evaluatie – Rom metingen

Een afspraak wordt ook wel sessie genoemd. Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ is kortdurend. In 5 tot 10 sessies (van 45 minuten) kunnen we veel bereiken. Zeker als je bereid bent om tussen de sessies door te oefenen met tips en opdrachten. (Huiswerk dus!)

GGZ is de afkorting van Geestelijke Gezondheidszorg.

Intake (één of twee sessies van 45 minuten)

Tijdens de intake proberen we samen helder te krijgen welke problemen je hebt, van welke klachten je last hebt en hoe je daarmee omgaat. Het doel van de intake is voldoende informatie over jouw hulpvraag, jouw situatie, jouw voorgeschiedenis te krijgen om tot een behandelplan of advies te komen en om uit te zoeken of er sprake is van een “diagnose” volgens de DSM 5 (een classificatiesysteem).

Tijdens de intake vraag ik je om een klachtenvragenlijst (Routine Outcome Monitoring (ROM)) in te vullen. En zo nodig doe ik een kort diagnostisch onderzoek.

Verder kan het zinvol zijn om eventuele gezinsleden of je partner of een ander belangrijk persoon bij de intake of behandeling te betrekken, eenmalig of vaker. Uiteraard alleen als je daarmee akkoord bent.

Voorafgaand aan de behandeling stellen we samen behandeldoelen op. Dat kan “volledig herstel” zijn, maar ook “beter leren omgaan met de klachten of problemen”. Volledig herstel is soms niet mogelijk, of het vraagt langer de tijd. Het doel van een behandeling is vooral voldoende tips en handvatten te krijgen om zelf verder te kunnen werken aan jouw doelen.

Het is dus afhankelijk van jouw problemen en klachten, je persoon en wensen welke aanpak wenselijk is en waar we in een proces van Samen Beslissen voor kiezen. Dat heet Shared Decision Making.

Gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) is vanaf 2020 wettelijke verplicht in de gezondheidszorg. Het is mijn taak om jou te vertellen wat mogelijk is en wat een passend behandelaanbod zou kunnen zijn, gezien jouw klachten en jouw situatie. Wanneer je voor een behandeling beter bij een collega of instelling terecht kunt, vertel ik je dat.  Na afweging van voordelen en nadelen komen we samen tot een keuze voor een behandelplan.

Voor veel klachten en stoornissen kunnen we ons baseren op de (multidisciplinaire) richtlijnen en of standaarden. Zie www.ggzstandaarden.nl. Deze richtlijnen en standaarden geven op basis van jarenlange ervaring en grondig onderzoek adviezen voor behandeling. Voor een aantal aandoeningen zijn er keuzehulpen.

Behandeling

Kortdurend, klachtgericht en oplossingsgericht werken is kenmerkend in de eerstelijn, oftewel in de Generalistische Basis GGZ.

Binnen de psychologie zijn er diverse therapierichtingen. In mijn praktijk maak ik gebruik van:

  • Cognitieve gedragstherapie (kan met online modules!)
  • EMDR bij niet-complex trauma
  • Relatie- en systeemtherapie
  • Emotionally Focused therapie (een vorm van relatietherapie)
  • Provocatieve therapie (uitdagen met een lach en een knipoog)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Motiverende gespreksvoering
  • Inzicht gevende gesprekken
  • Cognitieve Gedragstherapie bij problemen met middelengebruik, zoals alcohol en drugs, en roken mits deze problemen licht tot matig-ernstig van aard zijn.

Ook bij individuele behandelingen is het voor mij vanzelfsprekend om eventuele gezinsleden of je partner bij de behandeling te betrekken, eenmalig en desgewenst vaker, mits jij en de ander daarvoor voelen. Een probleem heb je immers nooit alleen.

Evaluatie, afsluitrapportage, doorverwijzing

Monitoren van het beloop van de klachten en evalueren van de (resultaten van) behandeling doen we tussentijds en aan het einde van de behandeling. In overleg bepalen we wat ik wel of niet schrijf aan de verwijzer, meestal is dat de huisarts.

Ik zal u vragen om een klanttevredenheidsvragenlijst (CQI) in te vullen aan het einde van de behandeling.

Komen we er niet uit in de Generalistische Basis GGZ dan kan doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) een goed plan zijn. In de G-GGZ werken meer gespecialiseerde hulpverleners waar u terecht kunt voor complexere problematiek of intensievere hulp. Een doorverwijzing wordt bij voorkeur in samenspraak met de huisarts begeleid.

Samenwerking met andere hulpverleners

Samenwerking, informatie-verstrekking of overleg met andere hulpverleners zoals de huisarts, een andere psycholoog, bedrijfsarts, maatschappelijk werk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv-er) of fysiotherapeut kan belangrijk zijn voor een optimale begeleiding ten behoeve van uw herstel. Dit kan alleen na toestemming van jou.

Contactgegevens

Aanmelden? Ga naar de: aanmeldpagina

Maken van afspraken heel graag telefonisch via 030-6620132

Afzeggen van afspraken kan ook per mail: afspraken@annevanstralen.nl
Je ontvangt een automatische bevestiging.

Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur van tevoren (twee werkdagen!) anders is het tarief  € 90,- per sessie van 45 minuten.

06-42 60 3111 voor tekstberichten

Zie voor meer informatie de contactpagina

asmenwerkende-psychologen-leidsche-rijn
lvvp
logo NIP
logo vereniging emdr
logo therapieland
logo big registratie