Oefenpagina met oude brede kop

Waarvoor kunt u terecht?

LVVP-cliënten-folder-English  met link naar mediabestand

LVVP-cliënten-folder-English is een bijlage pagina

Vragenlijst DAS  link naar geen

Download: Hoe?

 • Problemen in relaties
 • Onzekerheid (negatief zelfbeeld, assertiviteitsproblemen)
 • Trauma gerelateerde problemen of PTSS
 • Lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid, benauwdheid en hyperventilatie
 • Chronische stress, overspannenheid en burn-out
 • Angst -en paniekstoornissen en fobieën
 • Stemmingsstoornissen (zoals een depressieve stemming of wisselende stemmingen)
 • Verwerkingsproblemen
 • Dwang (gedachten en of gedrag)
 • Problemen met zelfcontrole zoals woede-uitbarstingen, eetproblemen, koopziek etc.
 • Verslaving (matig ernstig) of slechte gewoonten
 • Nazorg na specialistische GGZ en overbrugging bij wachtlijst specialistische GGZ
 • Lichte persoonlijkheidsproblematiek
 • Arbeids gerelateerde problematiek

Waarvoor kunt u niet terecht?

 • Bij complexe of zeer ernstige problematiek kan ik u niet helpen in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ). Daar is de Specialistische GGZ (S-GGZ) voor.
 • Bij spoed of crisis: raadpleeg de huisarts en buiten kantoortijden: de huisartsenpost

Intake (een of twee sessies van 45 minuten)

Tijdens de intake proberen we samen helder te krijgen wat uw problemen en klachten zijn en hoe u daarmee omgaat.
Het doel van de intake is voldoende informatie over uw situatie, uw geschiedenis en hulpvraag en wensen te krijgen om tot een behandelplan of advies te komen en uit te zoeken of er sprake is van een (Dsm 5)diagnose.

Tijdens de intake vraag ik u om een klachtenvragenlijst (Routine Outcome Monitoring (ROM)vragenlijst) in te vullen. En zo nodig doe ik een kort diagnostisch onderzoek.
Verder kan het zinvol zijn om eventuele gezinsleden of partner bij de intake of behandeling te betrekken, eenmalig of vaker. Uiteraard alleen als u daarmee akkoord bent.

Bij een behandeling kan volledig herstel het doel zijn, maar dat kan niet altijd. Daarom kan het ook zijn dat beter leren omgaan met de klachten of problemen het doel wordt. Het gaat er vooral om dat u weer voldoende tips en handvatten heeft om zelf verder te kunnen werken aan uw doelen.
In het behandelplan formuleren we 
de doelen voor de behandeling.  

Behandelplan

Gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) is vanaf 2020 wettelijke verplicht in de gezondheidszorg. Het is mijn taak om u te vertellen wat er mogelijk is en wat een passend behandelaanbod is gezien uw klachten en uw situatie. Ook als ik een behandeling zelf niet kan geven. Na afweging van voordelen en nadelen komen we samen tot een keuze voor een behandelplan.
Voor veel klachten en stoornissen kunnen we ons baseren op de (multidisciplinaire) richtlijnen en of standaarde: www.ggzstandaarden.nl Deze richtlijnen en standaarden geven op basis van jarenlange ervaring en onderzoek adviezen voor behandeling. Voor een aantal aandoeningen zijn er keuzehulpen.

Het is dus afhankelijk van uw problemen en klachten, uw persoon en uw wensen welke aanpak wenselijk is en waar we in een proces van Samen Beslissen voor kiezen.

Behandeling 

Kortdurend, klachtgericht en oplossingsgericht werken is kenmerkend voor de eerstelijnspsycholoog.
Ook bij individuele behandelingen is het voor mij vanzelfsprekend om eventuele gezinsleden of partner bij de behandeling te betrekken, eenmalig en desgewenst vaker, mits u en de ander daarvoor voelen. Een probleem heeft u immers nooit alleen.

Binnen de psychologie zijn er diverse therapierichtingen. In mijn praktijk maak ik gebruik van:

 • Cognitieve gedragstherapie (kan met online modules!)
 • EMDR bij niet-complex trauma
 • Relatie- en systeemtherapie
 • Emotionally Focused therapie (een vorm van relatietherapie)
 • Provocatieve therapie (uitdagen met een lach en een knipoog)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Inzicht gevende gesprekken
 • Cognitieve Gedragstherapie bij problemen met middelengebruik, zoals alcohol en drugs, en roken mits deze problemen licht tot matig-ernstig van aard zijn.

Evaluatie, afsluitrapportage, doorverwijzing

Monitoren van het beloop van de klachten en evalueren van de (resultaten) van behandeling doen we tussentijds en aan het einde van de behandeling. In overleg bepalen we wat ik wel of niet schrijf aan de verwijzer, meestal is dat de huisarts.

Ik zal u vragen om een klanttevredenheidsvragenlijst (CQI) in te vullen. 

Komen we er niet uit in de Generalistische BasisGGZ dan kan doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) een goed plan zijn. In de G-GGZ werken meer gespecialiseerde en diverse hulpverleners waar u terecht kunt voor complexere problematiek of intensievere hulp. Een doorverwijzing wordt bij voorkeur in samenwerking met de huisarts begeleid.

Samenwerking met andere hulpverleners

Samenwerking, informatie-verstrekking of overleg met andere hulpverleners zoals de huisarts, een andere psycholoog, bedrijfsarts, maatschappelijk werk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv-er) of fysiotherapeut kan belangrijk zijn voor een optimale begeleiding ten behoeve van uw herstel. Dit mag de psycholoog in principe alleen doen na toestemming van u.

Er moet sprake zijn van een DSM 5 stoornis om voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering in aanmerking te komen. Zie verder bij kosten en vergoedingen

Arbeidsgerelateerde problematiek, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen vallen niet onder verzekerde zorg. Voor onverzekerde zorg krijgt u een rekening per consult. Zie verder bij kosten.

individuele-therapie

Kosten en vergoedingen

Klik hier voor meer informatie

 

Kosten en vergoedingen

Klik hier voor meer informatie

Contactgegevens

Aanmelden? Ga naar de: aanmeldpagina

Maken van afspraken heel graag telefonisch via 030-6620132

Afzeggen van afspraken kan ook per mail: afspraken@annevanstralen.nl
Je ontvangt een automatische bevestiging.

Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur van tevoren (twee werkdagen!) anders is het tarief  € 90,- per sessie van 45 minuten.

06-42 60 3111 voor tekstberichten

Zie voor meer informatie de contactpagina

asmenwerkende-psychologen-leidsche-rijn
lvvp
logo NIP
logo vereniging emdr
logo therapieland
logo big registratie